Fabrici de hrana animaliera SMART

Conectare si fabricare

ROSAL deţine o largă experien ţă în exportarea de Fabrici de hran ă in toata lumea. Din aceasta experien ţ ă au rezultat Fabricile de hrana destinata animalelor “SMART” .Aceasta serie “SMART” se supun ideii de “ instalare rapid ă “ . Seria SMART sunt Fabrici de hrana destinat ă animalelor construite în întregime in fabrica noastr ă astfel încat se minimalizeaz ă timpul de montare. Fabricile de hrana animali eră pot include op ţ ional ş i o serie de granulare în func ţ ie de necesita ţ ile clientului . Capacitatea maxima este de 10 t / h.

Call Now Button