Doziranje

Proporcije

Pravilno doziranje lekova, aminikiselina, vitamina, mikrosastojaka, hraniva, agregata itd. je zadatak koji zahteva najveću preciznost kako bi izašli u susret zahtevima klijenata i snizili troškove. Rosal S.A. Ima u ponudi sisteme doziranja sa jednom ili više linija odvaga u zavisnosti od prirode proizvoda koji su potpuno procesno automatizovani i omogućavaju tačna doziranja agregata,cementa i svih tipova aditiva.

Pneumatski transport

Rosal S.A. u svojoj ponudi ima pneumatske sisteme za sve vrste hemikalija.Naše iskustvo u razvoju sistema ovakvog tipa kao rezultat ima za cilj niske stepene zagađenosti i niske troškove održavanja a prema svakom zahtevu posebno nudimo i rešenja koja su posebna za svaku aplikaciju.Radimo pneumatski transport za sve vrste kohezivnih materijala,PVC praha,adhezivnih aglomerata koji se koriste u hemijskoj i industriji plastike.

Call Now Button