Drobilice kapaciteta do 40Tm/h

Drobilica drobi pelete uz minimalan procenat ostataka u vidu prašine.Drobilica ima šasiju od čvrstog čelika.U zavisnosti od kapaciteta drobilica je opremljena sa dva ili četiri valjka liveni procesom pojačavanjem tvrdoće sa horizontalnim i vertikalnim žlebovima koji se okreću na različitim brzinama.Svaki valjak ima svoj pogon odvojeno pomoću elektromotora i V-kaišnog prenosa.Sistem podešavanja(napred i nazad) za valjke se sadrži od točka sa oprugama i mikrometarskim indikatorima rastojanja.Pneumatski bajpas za pelet koji ne zahteva drobljenje.

Modelo A B C D E F G Cap. Peso Volumen Potencia
Tn/H KG M3 HP          Kw
DR-220 1558 150 500 2100 1245 435 480 12-15 1200 1’25 10/20 7’5/15
DR-225 1558 240 800 2400 1500 700 750 15-25 1600 1.78 10/30 7.5/22
DR-420 1558 200 980 2100 1580 640 850 25-30 2450 2’95 (2)10/20 7’5/15
DR-425 1558 240 1200 2400 1900 950 1100 30-40 2900 3.50 (2)10/20 (2)7.5/22


FEED MILL 60 TN/H

Call Now Button