Horizontalni sušači

Horizontalni sušači za sušenje ekstrudirane hrane za ribe,pse i mačke.

Sušači sa direktnom toplotom sa zamenjivim baterijama.Proces sušenja se radi dužim zadržavanjem i nižim temperaturama vazduha.Zbog ovih karakteristika je veoma pogodan sistem sušenja za ekstrudirane proizvode u industriji hrane i industriji drvnih derivata.
Ovaj sistem ima ujednačeno doziranje sa ciljem da se obezbedi najbolji kvalitet i izbalansiran kvalitet sušenja.Proizvod pada na nosače izmenljivih brzina gde ostaje na ujednačenoj visini sloja materijala.Na stranama komore za sušenje se nalaze otvori dotoka toplog vazduha odakle započinje cirkulacija kroz unutrašnjost komore za sušenje do otvora na nosačima.

Call Now Button