Mabrik peletiranje

ROSAL MABRIK proizvodi sve tipove valjaka i matrica najsavremenijim procesom proizvodnje uz veoma strogu proceduru kontrole kvaliteta.
Veliko iskustvo u proizvodnji matrica nam omogućava da možemo odgovoriti i zahtevima za matricama za peletiranje biomase, drveta i plastike.

Činjenice pokazuju da naše matrice kao rezultat imaju optimalan odnos tvrdoće i dugovečnosti.Sve naše matrice se testiraju u našoj fabrici u Barseloni. Dijametar otvora na matrici je od 1,8 mm do 20 mm.

Takođe imamo velikog iskustva i sa matricama kvadratnog otvora za govedarske smeše.

Call Now Button