Silosi

Naši skladišni silosi mogu biti proizvedeni sa zavarenim spojevima ili sa zavrtnjima od običnog ili nerđajućeg čelika.Debljina čelika i druga svojstva silosa se proračunavaju na osnovu materijala proizvoda koji se skladišti.Sistem punjenja može biti pneumatski ili mehanički uz mogućnost dodatka filtera.Sistem pražnjenja i izrada levka garantuje dobar protok materijala.

Call Now Button