Nova fabrika u Meksiku

Nova fabrika koja omogućava proizvodnju od 90 t/h je nedavno puštena u rad u Jalisco-u.Ova nova fabrika je opremljena jednom linijom vaganja 8 t/h ,dva mlina MRA 340 i dve peletirke PVR 440.Takođe je instalirana linija za dodavanje ulja u mešalicu i posle peletiranja kao i sistem dodavanje aditiva koji omogućavaju hranu dobrog kvaliteta.

Za dodatne informacije o ovakvom tipu fabrika slobodno nas kontaktirajte.

8t/h
2×315
2×440
Ulje u mešalicu i Fat-Couter
16 x 2500 l

Call Now Button