Razdelnici

Prave se sa jednim,dva ili tri ulaza i izlaza koji omogućavaju rad sa 1,2 ili tri linije u sito vreme.

Pogon je zupčasti motor,opremljen čvrstim pokretnim rotorom prilagođenim izlazima.

Daljinska kontrola putem upravljačke table na električnom panelu ili ručnim podešavanjem.

ØoutletABCvolume
1m. dm3
weight
 4 51592415040
 5 51592415040
150615056595418050
 8 665101328060
 10 815102243080
 12 9151042430100
 4 625100925050
 5 625100925051
2006200700105434060
 8 850114357070
 10 1000118082090
 12 115012011120110
 4 695105333360
 5 740108039970
2506250840113955782
 8 1015124390094
 10 119012901387106
 12 139013471930120
 4 772112345665
 5 872118362878
3006300972124283787
 8 117213611370100
 10 137214202083116
 12 157214792700134

ØoutletABCvolume
1m. dm3
weight
 4    60
200620017602270780
 8    100
 4    70
25062502185258513,3490
 8    110
 4    60
30063002610227020,1970
 8    82

ØoutletABCvolume
1m. dm3
weight
 6 134017453,13330
2008200141418003,59429
 12 156220905600
 18 171023806,90840
 6 173020506,13360
2508250180421957,14471
 12 206224959,46660
 18 2494277517,26924
 6 2076246010,60402
30083002164263412,33522
 12 2342298216,35732
 18 2494333029,811025